103 miljoen voor de fiets is een stap in de goede richting

103 miljoen voor de fiets is een stap in de goede richting

Vandaag maakte Ben Weyts, minister van mobiliteit en openbare werken in de Vlaamse Regering, bekend hoeveel geld hij vastlegde voor fietsinvesteringen voor 2017. Voor 2017 investeerde hij € 103 miljoen en voor 2018 beloofde hij € 110 miljoen. Dat is goed nieuws want de beloofde 100 miljoen werden gehaald. Tevens krijgen we een mooi overzicht van de bedragen die zijn vastgelegd.

Voor de Fietsersbond is de 103 miljoen een stap in de goed richting, maar altijd te weinig om de historische achterstand uit het verleden recht te trekken. Extra inspanningen blijven nodig en op korte termijn mikken we dan eerder op 200 miljoen dan op 100 miljoen.

De Fietsersbond is sinds lang vragende partij naar een globaal overzicht van wat er in Vlaanderen voor de fiets wordt uitgegeven. De Fietsersbond vroeg bij de start van deze legislatuur om een exacte en duidelijk leesbare lijst van wat effectief gepland is aan fietsinfrastructuur. Aan die wens is tegemoet gekomen. De minister maakte een lijst met de investeringen van alle verschillende overheidsdiensten. Hopelijk gaat de minister verder op de ingeslagen weg en volgen begrotingen en eindafrekeningen die op dezelfde manier gestructureerd zijn. Dat is niet alleen handig voor hemzelf en zijn administratie maar ook voor ons om te controleren of de minister zich aan zijn beloften houdt.

We stellen vast dat AWV werkt met percentages gerelateerd aan de fiets op basis van bedragen voor globale infrastructuurwerken. Het zou beter zijn als daar echte cijfers zouden staan in plaats van percentages. Of blijft fietsen in de ogen van AWV nog steeds een bijproduct van meer algemene autowegenwerken?

Het blijft een pijnpunt dat we in Vlaanderen nog steeds niet weten waar alle fietspaden liggen en hoe ze erbij liggen. Er moet dringend budget worden vrijgemaakt om deze inventarisatie op poten terzetten. Zonder goed zicht van de bestaande infrastructuur is het moeilijk om een coherent investeringsprogramma op te zetten.

Hopelijk vinden we die terug in de volgende begroting.

De Fietsersbond is best tevreden met de gestage vooruitgang. Toch mag het iets sneller gaan. Stef Leroy van de Fietsersbond besluit dan ook: “Jaarlijks € 100 miljoen voor de fiets is een goed zaak, maar willen we dat veel meer mensen voor de fiets kiezen dan zal dit bedrag de komende jaren toch drastisch moeten worden verhoogd”. 


Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *