Herinrichting kruispunten Assesteenweg (N285) x E40 in Ternat

Herinrichting kruispunten Assesteenweg (N285) x E40 in Ternat

Het is helaas geen eer voor Ternat maar het op- en afrittencomplex staat op de lijst van 22 zwarte verkeerspunten (de laatste van een lijst van meer dan 800 gevaarlijke kruispunten). We betreuren dat er eerst een dodelijk ongeval moet gebeuren voor men nieuwe financiële middelen wil vrijmaken om de zwarte punten eindelijk aan te pakken.

We zijn echter wel blij dat het project werk maakt van conflictvrije kruispunten, verkeersremmers en verbeterde fietsinfrastructuur met afgescheiden fietspaden en fietsoversteekplaatsen.
Fietsersbond Ternat volgt dit zeker nauw op!

Hieronder het bericht van Wegen en Verkeer:

http://wegenenverkeer.be/projecten/herinrichting-kruispunten-assesteenweg-n285-x-e40-ternat-0

Herinrichting kruispunten Assesteenweg (N285) x E40 in Ternat

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Ternat werken momenteel de herinrichting van de Assestraat (N285) en het op- en afrittencomplex in Ternat uit. De toekomstige werfzone situeert zich op de Assesteenweg (N285) tussen het huisnummer 86 en het huisnummer 40. Daarnaast wordt ook een deel van het op- en afrittencomplex van de E40, aansluitend op de Assesteenweg (N285), mee aangepast.

Waarom wordt het project uitgevoerd?

In de voorbije jaren gebeurden er verschillende ongevallen met zwaargewonden of dodelijke afloop op de Assesteenweg (N285) ter hoogte van het op- en afrittencomplex. In de analyses die daarop volgden, kwamen drie oorzaken naar boven die de vele ongevallen kunnen verklaren:

  • congestievorming (opstopping van het verkeer)
  • conflicten ter hoogte van de kruispunten
  • automobilisten slaan vaak af met overdreven snelheid.

Met de herinrichting van de Assesteenweg (N285) ter hoogte van het op- en afrittencomplex wilt Wegen en Verkeer deze oorzaken aanpakken. In het nieuwe ontwerp wordt er werk gemaakt van conflictvrije kruispunten, een herschikking  van de rijstroken zodat het verkeer beter kan voorsorteren, middeneilanden die het verkeer moeten afremmen en bushavens langs de rijweg zodat de bussen niet meer op de rijweg moeten halt houden. Ook de fietsinfrastructuur wordt verbeterd met afgescheiden fietspaden en fietsoversteekplaatsen.

Wegen- en rioleringswerken

Rioleringswerken

De rioleringswerken houden in dat de bestaande infrastructuur wordt opengebroken en de huisaansluitingen worden afgekoppeld. Wegen en Verkeer voorziet een nieuw gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert. Dit is beter voor het milieu.

Wegenwerken

De kruispunten met de op- en afritten van de E40 en met de Essenestraat worden voorzien van een conflictvrije verkeerslichtenregeling. Hierbij wordt rekening gehouden met de routes van uitzonderlijk vervoer. Zo voorziet het ontwerp in de nodige opstelplaatsen en wordt in de richting van Edingen tussen de twee op- en afritten een dubbele rechtdoor, overgaand naar twee linksaf-rijstroken voor de oprit Brussel, voorzien. De aansluiting van de parking van de Brantano en de E5 mode op het kruispunt met de oprit Brussel – afrit Oostende gebeurt wordt aangepast met een verplichte rechtsuit.

Het ontwerp voorziet verder in de heraanleg van Assesteenweg (N285) over een afstand van 580m in asfalt tussen het huisnummer 86 en het huisnummer 40. Daarnaast is er ook een afgescheiden rood fietspad in beton en een voetpad in grijze betonstraatstenen voorzien.

Ter hoogte van de kruispunten met de Steenvoordestraat, Essenestraat en de op-en afritten van de E40 worden de nodige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangersvoorzien met behulp van verkeerseilanden en markeringen op de rijweg. Ook ter hoogte van speelhal Josan (ten zuiden van de Nattestraat), wordt een oversteekplaats voor fietsers gecreëerd die aansluit op het bestaande fietspad.

Tot slot worden er twee bushaltes gecreëerd langs het tracé. Wegen en Verkeer zal deze bushaltes vrijliggend van het doorgaand verkeer aanleggen.

Uitvoering gepland voor 2019

Het project van de Assesteenweg (N285) bevindt zich momenteel in de voorbereidende fase. Als de noodzakelijke onteigeningen (lees daar hieronder meer over) zoals gepland kunnen gebeuren, zullen de werken in 2019 kunnen starten.

Onteigeningen maken project mogelijk

Om het conflictvrije kruispunt ter hoogte van de oprit Brussel – afrit Oostende, de fietsoversteek ter hoogte van de Josan speelhal en de rioleringen in de Steenvoordebeek te realiseren, moet Wegen en Verkeer onteigeningen uitvoeren. De gronden die moeten onteigend worden, zijn vooral landbouwgronden en voortuinen van particuliere eigendommen.

In de komende maanden brengt Wegen en Verkeer de betrokken eigendommen in kaart. Dit gebeurt door opmetingen uit te voeren waarbij wordt berekend hoeveel extra ruimte er nodig is langs een bepaald deel van de gewestweg. Op basis van die opmetingen wordt daarna een onteigeningsplan opgemaakt dat door de Vlaamse minister van Openbare Werken moet goedgekeurd worden en door een ministerieel besluit worden bekrachtigd.


Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *