Stem ons project in het meerjarenplan van de gemeente

Stem ons project in het meerjarenplan van de gemeente

Stem via onderstaande link het project “Fietsstraten” van Fietsersbond Ternat in het meerjarenplan van de Gemeente Ternat!

https://www.ternat.be/9fijneprojectenvoorternat

De wetgeving zegt dat inhalen van een fietser in de bebouwde kom op 1m afstand moet en buiten de bebouwde kom op 1,5m. Dit wordt heel vaak niet gerespecteerd en vooral niet buiten de bebouwde kom in de smalle veldbaantjes.
Dat maakt het vooral voor de jonge fietsers erg gevaarlijk.

Ons voorstel is:

 • Het inventariseren van de straten waar inhalen objectief gezien niet kan omdat de straat zelf te smal is (dus opmeten , rekening houdend met de afstand van de fietser tot de rand van de straat en met de breedte van een auto).
 • Het ontwerpen van een nieuw bord of straatmarkering.
 • Communicatie
  We weten ook wel dat zo’n bord geen wettelijke waarde heeft, maar het kan de automobilisten
  sensibiliseren en bewustmaken.

Het zou ook de bedoeling zijn om van een aantal van die straten fietsstraten te maken (waarbij het verschil is: de wettelijkheid en de snelheid die er mag gereden worden: max. 30km/u).
Het ontwerp kan in samenwerking met de scholen gemaakt worden.
Het inventariseren van de wegen kan een samenwerking zijn van de gemeente met Fietsersbond (en bewoners?)
De communicatie: gemeente, fietsersbond,…
Projectsubsidies kunnen bij hogere instanties gevraagd worden voor de uitvoering.

Nieuwe regels vanaf 31 mei 2019

Nieuwe regels vanaf 31 mei 2019

Zes nieuwe regels die fietsen veiliger en comfortabeler moeten maken, zullen vanaf 31 mei van kracht zijn in de wegcode. De Fietsersbond is blij met de invoering van die nieuwe regels. Samen met onze Franstalige tegenhanger GRACQ ijverden we er al langer voor.
Wat verandert er nu concreet?

 • (Bak)fietsen met drie of vier wielen en minder dan 1 meter breed, worden nu gewoon als fietsen gezien.
 • Vierkant groen wordt mogelijk gemaakt.
 • Er kan een verkeerslicht geplaatst worden om rechtsaf door rood of rechtdoor door rood mogelijk te maken.
 • Kinderen tot 10 jaar mogen op het voetpad fietsen (nu is dat maar tot 9 jaar).
 • Speedpedelecs mogen met twee naast elkaar rijden op de weg.
 • Buiten de bebouwde kom moet de zijdelingse afstand ten opzicht van een fietser minstens 1,5m zijn ipv 1 meter nu.
  • !!! Hou onze facebookpagina in de gaten, eind augustus actie in Ternat !!!
 • De nieuwe wet zorgt er ook voor dat e-steps en hoverboards en monowheels nu tot 25 km/u kunnen rijden op het fietspad.
 • Ook voor voetgangers is er nog een aanpassing: zij mogen de straat zonder zebrapad oversteken op voorwaarde dat er binnen de 20 m geen zebrapad ligt (nu nog 30 meter).

Meer info op https://www.fietsersbond.be/nieuws/wat-verandert-er-vanaf-315-voor-de-fietser

Scholenproject veilige schoolroutes en -omgeving

Scholenproject veilige schoolroutes en -omgeving

Dat onze kinderen en jongeren veilig naar school kunnen, is een bezorgdheid van iedereen. De provincie moedigt scholen en gemeentes aan om in te zetten op veilige en duurzame schoolroutes en –omgevingen. Zo kan elke scholenvestiging tot €50.000 subsidiegeld krijgen. In navolging van GBS De Kiem in Lombeek en in samenwerking met de gemeente Ternat, trekt de Fietsersbond een project om de Ternatse scholen deze subsidiemogelijkheid optimaal te laten benutten.

Het idee: als we alle schoolroutes samen in kaart brengen, kunnen we de gemeenschappelijke knelpunten identificeren. Zo kunnen we de subsidies efficient inzetten om deze knelpunten en de meest gebruikte schoolroutes veiliger te maken.
De eerste stap om onderbouwde en gedragen subsidieaanvragen te schrijven, is al genomen. De Fietsersbond stelde in 2018 een enquête op om leerlingen en hun ouders te bevragen over de veiligheid van hun verplaatsing naar school. De respons was groot. Het thema leeft.

De resultaten van de enquête leverden een schat aan informatie over de manier waarop kinderen zich verplaatsen, de routes die ze volgen, en de knelpunten die ze ervaren. De routes en knelpunten konden we in kaart brengen. Enkele van deze knelpunten roepen om een snelle aanpak, zoals de (oversteekplaatsen over) de Assesteenweg en de toegankelijkheid van de Kerkweg en de Dreef.

Op een breed overleg met medewerkers en mandatarissen van de gemeente, Ternatse scholen en Ternatse burgers, heeft de Fietsersbond de resultaten van de enquêtes voorgesteld en besproken.

De Fietsersbond hoopt nu snel een volgende stap te kunnen zetten. We proberen hiervoor de verantwoordelijke(n) van de gemeente, de bevoegde medewerker van de provincie en de vertegenwoordigers van de scholen rond te tafel te krijgen. Samen kunnen we dan de resultaten van de enquêtes verder analyseren, en oplossingen formuleren. Als de veiligheid van onze kinderen een gedeelde bezorgdheid is, dan kan dit niet lang meer duren.

Onduidelijkheid nieuw fietszone

Onduidelijkheid nieuw fietszone

Sinds 1 juli 2019 mogen fietsstraten ook aangeduid worden als fietszone. De reglementering in een fietszone is dezelfde als die in een fietsstraat. D.w.z. dat fietsers in geval van tweerichtingsverkeer op de helft van de breedte van de rijbaan mogen rijden die in hun richting is opengesteld. M.a.w. men hoeft niet rechts te rijden. Motorvoertuigen mogen de fietsers niet inhalen en de maximumsnelheid is voor iedereen beperkt tot 30 km/u.
Onze gemeente maakte van deze nieuwe regel gebruik om in Ternat een eerste fietszone in te richten. Deze fietszone heeft 3 grote invalswegen. De eerste vind je bij het oprijden van de Heirbaan (zie foto). De tweede invalsweg start aan de Reukenstraat en de derde invalsweg begint wanneer je van de Brusselstraat de Oude Brusselstraat oprijdt.
Ook al vinden wij het invoeren van een fietszone een goede zaak, toch vinden wij het spijtig dat wij hier als fietsersbond niet van op de hoogte gebracht werden. De aanduiding van de fietszone ter hoogte van de Heirbaan en Reukenstraat zorgde ook voor verwarring. Op die plaatsen start er samen met de fietszone ook een zone 50. Deze zone 50 geeft echter niet de toelating om in een fietsstraat 50km/u te rijden. Duidelijker zou geweest zijn om het bord zone 50 aan het begin van de Heirbaan en Reukenstraat weg te halen.
Ook hadden we liever het symbool van fietsstraat op de grond gezien omdat dit nog meer de aandacht zal trekken. In de meeste fietsstraten wordt dit gedaan, maar op dit moment weten we niet of de gemeente dit van plan is.

We legden onze opmerkingen voor aan de burgemeester en hij bevestigde dat de borden zone 50km/u zullen worden verwijderd.
Intussen is dit ook gebeurd en willen we de gemeente bedanken voor de snelle reactie !

Fietsersbrug over de Assesteenweg langs de spoorweg aan het station

Fietsersbrug over de Assesteenweg langs de spoorweg aan het station

Uit de schoolenquêtes kwam als meest aangegeven onveilig punt op de schoolroute, het oversteken van de assesteenweg (thv de ternatstraat en tv de Kappelleveld). Hiervoor stelden we een fietsersbrug voor. Om de haalbaarheid van het project aan te tonen, hebben we het Ontwerperscollectief van Dilbeek om hulp gevraagd. Architect Chris Verhelst maakte een eerste veelbelovend ontwerp, dat we samen met hem reeds gingen voorstellen aan onze schepen van mobiliteit Gunter Desmet. Het College vond de hellingsgraad te groot, we koppelen dit terug naar de architect en kijken wat de mogelijkheden zijn.
Recent kwam er ook het nieuws van het overleg tussen gemeente en Infrabel ivm het nieuwe tracé van de tunnel onder de spoorweg. De spooroverweg zal dan volledig sluiten voor auto’s. Voor fietsers en voetgangers zou er een tunnel gebouwd worden. Op zich vinden we dit geen slecht idee, maar 10 jaar wachten op een oplossing kunnen we niet, vandaar dat we toch vol ongeduld uitkijken naar de fietsersbrug.

Stavaza F2 en F209

Stavaza F2 en F209

Vorig jaar zat de gemeente samen met de provincie en Eandis om een aantal verbeteringen aan te brengen aan het fietspad langs de ‘nieuwe spoorlijn’, de F209. Het volgende werd ons door de provincie bevestigd:

Er is een studieopdracht uitgeschreven voor de aanpak van 20 kruisingen op de ganse route.
Deze studieopdracht is inmiddels verstuurd naar Deputatie en wordt wellicht goedgekeurd op de vergadering van de Deputatie van donderdag 20/06/2019  (mogelijk kan ook donderdag 27/06/2019).
Na goedkeuring wordt de studieopdracht verzonden naar de 5 opgenomen studiebureaus voor de indiening van een offerte.
.

Het is de bedoeling dat de gemeenten de voorstellen van de kruispunten zelf gaan uitvoeren.
Dit zal dus kunnen vanaf december 2019., want dan zal de procedure voor aanstelling van de aannemer achter de rug zijn.  Vermoedelijk zal dit dus qua budget pas in voorjaar 2020 voorzien worden.

 • Reeds verschillende keren hebben we het probleem van de reinheid van het fietspad aangeklaagd (ook dank aan Johan Marissens): de gemeente heeft hier reeds actie in ondernomen, er is een principe akkoord met Infrabel dat de gemeente het onderhoud op zich neemt. We hopen dat dit tot een structurele oplossing zal leiden.
  Helaas krijgen we nog steeds klachten omtrent het (niet) snoeien langs de fietssnelweg in Ternat.
 • Reeds verschillende keren werd het probleem van het sluipverkeer van wagens op de fietssnelweg aangekaart: dit is materie voor de gemeente. We wachten op actie.
 • AWV bekijkt de mogelijkheid om verkeerslichten te plaatsen aan de fietssnelweg F209 in Wambeek, in afwachting van een fietsersbrug, bij voorkeur automatisch gestuurd of vraaggestuurd door de fietsers.
 • Gemeente Ternat bezorgt AWV het voorstel voor een tijdelijke fietsersbrug aan de stationsomgeving van Ternat (F2).

Dilbeek heeft op 13 juni 2019 een projectnota goedgekeurd voor het stuk van sint-martens bodegem tot Brussel. Weldra zullen we dit kunnen inkijken.

In Ternat wachten we op nieuws over wie zich binnen de gemeentelijke administratie zal bezighouden met de dossiers van de gesubsidieerde fietspaden en fietssnelwegen. Een projectmedewerker aannemen, leek geen optie voor de gemeente.

Commissie mobiliteit

Commissie mobiliteit

Fietsersbond Ternat is ingegaan op de rondvraag voor kandidaten voor de mobiliteitsraad van Ternat. Tot nu toe is er nog geen raad opgericht, wat naar verluid te wijten zou zijn aan het tekort aan vrouwelijke kandidaten. Dat zal niet aan ons gelegen hebben, want wij sturen een persoon van het vrouwelijk geslacht! In tussentijd hebben we al enkele keren overleg gehad met schepen van mobiliteit Gunter Desmet. We hopen natuurlijk dat er snel een overlegorgaan zal opgericht worden,  waar we op regelmatige en gestructureerde manier zullen kunnen samenwerken.

Fietsenstalling station

Fietsenstalling station

De bouw van de overdekte fietsenstalling aan het station van Ternat, heeft grote achterstand. Tot onze grote spijt zal het mooie plan dat we al hadden gepubliceerd niet verwezenlijkt kunnen worden. De funderingen hebben roet in het eten gegooid. De NMBS zal nieuwe plannen aanmaken en een nieuwe vergunning aanvragen aan de gemeente. De bouw is voorzien voor 2021…

Tweedehandsbeurs ism Gezinsbond en Veloo

Tweedehandsbeurs ism Gezinsbond en Veloo

Bent u op zoek naar een tweedehandsfiets of u wenst een fiets van de hand te doen? Kom dan op zaterdag 30 maart naar onze tweedehandsbeurs. Deze gaat door tussen 10u en 12u in de Ploter (ism de Gezinsbond Lombeek).

Wie wenst kan zijn fiets laten nakijken door fietsenmaker Veloo. Veloo staat paraat zodat je jouw nieuwe fiets rijklaar mee naar huis kan nemen.

Indien u graag zelf een fiets te koop aanbiedt dient u zich in te schrijven via http://fietsersbondternat.be/inschrijving-tweedehandsbeurs/. Inschrijven is verplicht zodat we een zicht krijgen op het aantal inschrijvingen. Na de inschrijving krijgt u van ons nog meer praktische info.

Inschrijving tweedehandsbeurs

Nieuwe fietsenstalling Station Ternat

Nieuwe fietsenstalling Station Ternat

 

Vandaag kregen we van de NMBS een simulatiefoto van de nieuwe fietsenstalling. Er zullen 200 plaatsen boven zijn, met een ingang aan de ene kant en uitgang aan de andere kant om conflicten te vermijden.
Beneden zullen er 90 plaatsen voorzien worden voor o.a. speciale fietsen (bakfietsen, driewielers voor mindervaliden, etc).
Dit is een verdubbeling van het aantal fietsplaatsen.

De rekken zelf zijn ontworpen om het fietskader vast te maken. Ze zullen voldoen aan de criteria die fietsberaad Vlaanderen heeft opgesteld: er zal voldoende afstand zijn tussen de fietsen.
Het gebruik van de fietsstalling is gratis.

Op de vraag naar een systeem met badge, werd er geantwoord dat dit enkel voorzien wordt in grote steden en dat dat sowieso betalend is, ze hebben dan ook minder succes.

De gemeente of een privé-speler, mag op NMBS grond onder bepaalde voorwaarden fietskluizen plaatsen.

De NMBS zal ons ook op de hoogte houden als er preventiecampagnes worden uitgevoerd. (diefstalpreventie, fietsgraveren)