Commissie mobiliteit

Commissie mobiliteit

Fietsersbond Ternat is ingegaan op de rondvraag voor kandidaten voor de mobiliteitsraad van Ternat. Tot nu toe is er nog geen raad opgericht, wat naar verluid te wijten zou zijn aan het tekort aan vrouwelijke kandidaten. Dat zal niet aan ons gelegen hebben, want wij sturen een persoon van het vrouwelijk geslacht! In tussentijd hebben we al enkele keren overleg gehad met schepen van mobiliteit Gunter Desmet. We hopen natuurlijk dat er snel een overlegorgaan zal opgericht worden,  waar we op regelmatige en gestructureerde manier zullen kunnen samenwerken.


Comments are closed.