Scholenproject veilige schoolroutes en -omgeving

Scholenproject veilige schoolroutes en -omgeving

Dat onze kinderen en jongeren veilig naar school kunnen, is een bezorgdheid van iedereen. De provincie moedigt scholen en gemeentes aan om in te zetten op veilige en duurzame schoolroutes en –omgevingen. Zo kan elke scholenvestiging tot €50.000 subsidiegeld krijgen. In navolging van GBS De Kiem in Lombeek en in samenwerking met de gemeente Ternat, trekt de Fietsersbond een project om de Ternatse scholen deze subsidiemogelijkheid optimaal te laten benutten.

Het idee: als we alle schoolroutes samen in kaart brengen, kunnen we de gemeenschappelijke knelpunten identificeren. Zo kunnen we de subsidies efficient inzetten om deze knelpunten en de meest gebruikte schoolroutes veiliger te maken.
De eerste stap om onderbouwde en gedragen subsidieaanvragen te schrijven, is al genomen. De Fietsersbond stelde in 2018 een enquête op om leerlingen en hun ouders te bevragen over de veiligheid van hun verplaatsing naar school. De respons was groot. Het thema leeft.

De resultaten van de enquête leverden een schat aan informatie over de manier waarop kinderen zich verplaatsen, de routes die ze volgen, en de knelpunten die ze ervaren. De routes en knelpunten konden we in kaart brengen. Enkele van deze knelpunten roepen om een snelle aanpak, zoals de (oversteekplaatsen over) de Assesteenweg en de toegankelijkheid van de Kerkweg en de Dreef.

Op een breed overleg met medewerkers en mandatarissen van de gemeente, Ternatse scholen en Ternatse burgers, heeft de Fietsersbond de resultaten van de enquêtes voorgesteld en besproken.

De Fietsersbond hoopt nu snel een volgende stap te kunnen zetten. We proberen hiervoor de verantwoordelijke(n) van de gemeente, de bevoegde medewerker van de provincie en de vertegenwoordigers van de scholen rond te tafel te krijgen. Samen kunnen we dan de resultaten van de enquêtes verder analyseren, en oplossingen formuleren. Als de veiligheid van onze kinderen een gedeelde bezorgdheid is, dan kan dit niet lang meer duren.


Comments are closed.