Stavaza F2 en F209

Stavaza F2 en F209

Vorig jaar zat de gemeente samen met de provincie en Eandis om een aantal verbeteringen aan te brengen aan het fietspad langs de ‘nieuwe spoorlijn’, de F209. Het volgende werd ons door de provincie bevestigd:

Er is een studieopdracht uitgeschreven voor de aanpak van 20 kruisingen op de ganse route.
Deze studieopdracht is inmiddels verstuurd naar Deputatie en wordt wellicht goedgekeurd op de vergadering van de Deputatie van donderdag 20/06/2019  (mogelijk kan ook donderdag 27/06/2019).
Na goedkeuring wordt de studieopdracht verzonden naar de 5 opgenomen studiebureaus voor de indiening van een offerte.
.

Het is de bedoeling dat de gemeenten de voorstellen van de kruispunten zelf gaan uitvoeren.
Dit zal dus kunnen vanaf december 2019., want dan zal de procedure voor aanstelling van de aannemer achter de rug zijn.  Vermoedelijk zal dit dus qua budget pas in voorjaar 2020 voorzien worden.

  • Reeds verschillende keren hebben we het probleem van de reinheid van het fietspad aangeklaagd (ook dank aan Johan Marissens): de gemeente heeft hier reeds actie in ondernomen, er is een principe akkoord met Infrabel dat de gemeente het onderhoud op zich neemt. We hopen dat dit tot een structurele oplossing zal leiden.
    Helaas krijgen we nog steeds klachten omtrent het (niet) snoeien langs de fietssnelweg in Ternat.
  • Reeds verschillende keren werd het probleem van het sluipverkeer van wagens op de fietssnelweg aangekaart: dit is materie voor de gemeente. We wachten op actie.
  • AWV bekijkt de mogelijkheid om verkeerslichten te plaatsen aan de fietssnelweg F209 in Wambeek, in afwachting van een fietsersbrug, bij voorkeur automatisch gestuurd of vraaggestuurd door de fietsers.
  • Gemeente Ternat bezorgt AWV het voorstel voor een tijdelijke fietsersbrug aan de stationsomgeving van Ternat (F2).

Dilbeek heeft op 13 juni 2019 een projectnota goedgekeurd voor het stuk van sint-martens bodegem tot Brussel. Weldra zullen we dit kunnen inkijken.

In Ternat wachten we op nieuws over wie zich binnen de gemeentelijke administratie zal bezighouden met de dossiers van de gesubsidieerde fietspaden en fietssnelwegen. Een projectmedewerker aannemen, leek geen optie voor de gemeente.


Comments are closed.