Browsed by
Auteur: admin

Herinrichting kruispunten Assesteenweg (N285) x E40 in Ternat

Herinrichting kruispunten Assesteenweg (N285) x E40 in Ternat

Het is helaas geen eer voor Ternat maar het op- en afrittencomplex staat op de lijst van 22 zwarte verkeerspunten (de laatste van een lijst van meer dan 800 gevaarlijke kruispunten). We betreuren dat er eerst een dodelijk ongeval moet gebeuren voor men nieuwe financiële middelen wil vrijmaken om de zwarte punten eindelijk aan te pakken.

We zijn echter wel blij dat het project werk maakt van conflictvrije kruispunten, verkeersremmers en verbeterde fietsinfrastructuur met afgescheiden fietspaden en fietsoversteekplaatsen.
Fietsersbond Ternat volgt dit zeker nauw op!

Hieronder het bericht van Wegen en Verkeer:

http://wegenenverkeer.be/projecten/herinrichting-kruispunten-assesteenweg-n285-x-e40-ternat-0

Herinrichting kruispunten Assesteenweg (N285) x E40 in Ternat

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Ternat werken momenteel de herinrichting van de Assestraat (N285) en het op- en afrittencomplex in Ternat uit. De toekomstige werfzone situeert zich op de Assesteenweg (N285) tussen het huisnummer 86 en het huisnummer 40. Daarnaast wordt ook een deel van het op- en afrittencomplex van de E40, aansluitend op de Assesteenweg (N285), mee aangepast.

Waarom wordt het project uitgevoerd?

In de voorbije jaren gebeurden er verschillende ongevallen met zwaargewonden of dodelijke afloop op de Assesteenweg (N285) ter hoogte van het op- en afrittencomplex. In de analyses die daarop volgden, kwamen drie oorzaken naar boven die de vele ongevallen kunnen verklaren:

  • congestievorming (opstopping van het verkeer)
  • conflicten ter hoogte van de kruispunten
  • automobilisten slaan vaak af met overdreven snelheid.

Met de herinrichting van de Assesteenweg (N285) ter hoogte van het op- en afrittencomplex wilt Wegen en Verkeer deze oorzaken aanpakken. In het nieuwe ontwerp wordt er werk gemaakt van conflictvrije kruispunten, een herschikking  van de rijstroken zodat het verkeer beter kan voorsorteren, middeneilanden die het verkeer moeten afremmen en bushavens langs de rijweg zodat de bussen niet meer op de rijweg moeten halt houden. Ook de fietsinfrastructuur wordt verbeterd met afgescheiden fietspaden en fietsoversteekplaatsen.

Wegen- en rioleringswerken

Rioleringswerken

De rioleringswerken houden in dat de bestaande infrastructuur wordt opengebroken en de huisaansluitingen worden afgekoppeld. Wegen en Verkeer voorziet een nieuw gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert. Dit is beter voor het milieu.

Wegenwerken

De kruispunten met de op- en afritten van de E40 en met de Essenestraat worden voorzien van een conflictvrije verkeerslichtenregeling. Hierbij wordt rekening gehouden met de routes van uitzonderlijk vervoer. Zo voorziet het ontwerp in de nodige opstelplaatsen en wordt in de richting van Edingen tussen de twee op- en afritten een dubbele rechtdoor, overgaand naar twee linksaf-rijstroken voor de oprit Brussel, voorzien. De aansluiting van de parking van de Brantano en de E5 mode op het kruispunt met de oprit Brussel – afrit Oostende gebeurt wordt aangepast met een verplichte rechtsuit.

Het ontwerp voorziet verder in de heraanleg van Assesteenweg (N285) over een afstand van 580m in asfalt tussen het huisnummer 86 en het huisnummer 40. Daarnaast is er ook een afgescheiden rood fietspad in beton en een voetpad in grijze betonstraatstenen voorzien.

Ter hoogte van de kruispunten met de Steenvoordestraat, Essenestraat en de op-en afritten van de E40 worden de nodige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangersvoorzien met behulp van verkeerseilanden en markeringen op de rijweg. Ook ter hoogte van speelhal Josan (ten zuiden van de Nattestraat), wordt een oversteekplaats voor fietsers gecreëerd die aansluit op het bestaande fietspad.

Tot slot worden er twee bushaltes gecreëerd langs het tracé. Wegen en Verkeer zal deze bushaltes vrijliggend van het doorgaand verkeer aanleggen.

Uitvoering gepland voor 2019

Het project van de Assesteenweg (N285) bevindt zich momenteel in de voorbereidende fase. Als de noodzakelijke onteigeningen (lees daar hieronder meer over) zoals gepland kunnen gebeuren, zullen de werken in 2019 kunnen starten.

Onteigeningen maken project mogelijk

Om het conflictvrije kruispunt ter hoogte van de oprit Brussel – afrit Oostende, de fietsoversteek ter hoogte van de Josan speelhal en de rioleringen in de Steenvoordebeek te realiseren, moet Wegen en Verkeer onteigeningen uitvoeren. De gronden die moeten onteigend worden, zijn vooral landbouwgronden en voortuinen van particuliere eigendommen.

In de komende maanden brengt Wegen en Verkeer de betrokken eigendommen in kaart. Dit gebeurt door opmetingen uit te voeren waarbij wordt berekend hoeveel extra ruimte er nodig is langs een bepaald deel van de gewestweg. Op basis van die opmetingen wordt daarna een onteigeningsplan opgemaakt dat door de Vlaamse minister van Openbare Werken moet goedgekeurd worden en door een ministerieel besluit worden bekrachtigd.

Snelle elektrische bedrijfsfiets fiscaal volledig vrijgesteld

Snelle elektrische bedrijfsfiets fiscaal volledig vrijgesteld

 © BELGA
© BELGA

Werknemers die een snelle elektrische fiets of speed pedelec ter beschikking krijgen, moeten geen sociale zekerheidsbijdragen meer betalen op het privégebruik. Ook de fietsvergoeding is vrijgesteld.

Als u met een snelle elektrische fiets of speed pedelec naar het werk rijdt, kan uw werkgever u belonen met een fietsvergoeding van 23 cent per kilometer. Die vergoeding was al langer vrijgesteld van belastingen, op voorwaarde dat uw werkgever alleen de effectief getrapte kilometers vergoedt.

Voortaan moet u op die vergoeding ook geen sociale zekerheidsbijdragen betalen. Tot voor kort was die vrijstelling er niet omdat de RSZ elektrische fietsen met snelheden tot 45 kilometer per uur niet als fietsen maar als brommers beschouwde.

Privégebruik

Daarnaast zijn de regels zo aangepast dat werknemers die een bedrijfsfiets ter beschikking krijgen van hun werkgever geen sociale bijdragen meer verschuldigd zijn op hetprivégebruik en de onderhouds- en stallingskosten die door de werkgever worden betaald. Voorwaarde is dat u de fiets effectief gebruikt voor uw woon-werkverkeer.

Tot nu toe moest op het gebruik van de fiets voor woon-werkverplaatsingen geen socialezekerheidsbijdragen betaald worden, maar wel op de zuivere privéverplaatsingen. De bijdrage werd berekend op de werkelijke waarde van de fiets of de leasewaarde.

Terugwerkende kracht

De vrijstelling wordt retroactief ingevoerd en geldt vanaf 1 januari 2017. Daarmee is er een gelijkschakeling met de fiscale wetgeving. Sinds die datum zijn voor de fiscus de gewone en de snelle elektrische fietsen gelijkgeschakeld.

BronNetto
Trage wegen – update

Trage wegen – update

Ook het verlengde van de Kruisstraat voorbij BioBees werd verbeterd!

Met een extra toplaag zou het nog beter kunnen worden.
De prijsoffertes voor een toplaag van greenROAD® zijn reeds in het bezit van de technische dienst van de gemeente.

greenROAD® waterdoorlatende verhardingen zijn ecologisch gebonden halfverhardingen die gebruikt kunnen worden als toplaag voor wandel- en fietspaden, bospaden, voetpaden, begraafplaatsen, recreatiecentra, nieuwbouwwijken, stadsparken, en zo meer. De toepassingen zijn oneindig.

greenROAD® bestaat enkel uit harde natuursteengranulaten gebonden met een 100% natuurlijk bindmiddel. Dus een ecologische verantwoorde en doeltreffende manier om halfverhardingen te implimenteren.

In tegenstelling tot (half)verhardingen met hydraulische bindmiddelen, kalk-puzzolaan mengsels of synthetische polymeren, zal het bindmiddel in greenROAD® telkens opnieuw geactiveerd worden als het in contact komt met water. Deze unieke eigenschap geeft greenROAD® uitstekende zelfherstellende eigenschappen en dus minimaal onderhoud.
http://www.greenroad.be/nl/specialiteiten/

Bron: Guido Van Cauwelaert

Trage wegen

Trage wegen

De Fietsersbond Ternat is heel blij met de aanleg van de trage weg tussen de fietssnelweg en FC Wambeek.

Trage wegen zijn vaak kleine paadjes die een doorsteek van de ene naar de volgende wijk mogelijk maken, en waar gemotoriseerd verkeer niet welkom is. We hopen dat er snel nog meer volgen!

Bedankt Ternat!

 

Parkeergeld kan geïnvesteerd worden in fietsvoorzieningen die perfect kunnen aansluiten op de fietssnelwegen die Ternat doorkruisen.

Parkeergeld kan geïnvesteerd worden in fietsvoorzieningen die perfect kunnen aansluiten op de fietssnelwegen die Ternat doorkruisen.

Bron: Belleman Ternat Johan Van Gestel

Wat je moet weten over parkeren in Ternat

Voorlopig is parkeren in Ternat nog gratis.
In de buurt van de stations zal de Ternatse treinreiziger binnenkort een kaart van 50 euro dienen aan te schaffen wil hij er ongehinderd een dag staan. Voor de uitwerking en controle werd een extern privébedrijf aangesteld (OPC) dat hierop zal toezien. Het is een bedrijf met ervaring want het doet dezelfde job al in veel Pajotse gemeenten. Burgemeester Luc Wachtelaer, bevoegd voor verkeersbeleid, gaf ons de nodige uitleg.
En beste lezer/parkeerder: nog geen paniek… Er is een inloopperiode en er volgt een infovergadering en folder in de bus.

Hoe werkt het?

Je mag rustig stellen dat de meeste inwoners van Ternat eigenlijk geen echte parkeerproblemen kennen, ze parkeren meestal gratis voor de deur, aldus Wachtelaer. Het knelpunt wordt echter hoe langer hoe meer je wagen kwijtraken aan de stations (Ternat/Essene-Lombeek). Ook op de Markt staat het vaak eivol.
De mensen die gebruik maken van de parking aan het station, kregen recent een briefje onder de wisser met de melding dat er vanaf 17 februari zal dienen betaald voor de parking. Het kost de treinreiziger 350 Euro per jaar. Wie één dag komt, betaalt als NMBS-klant 6,85 euro, als je de trein niet neemt kost dit 16,60 Euro. Deze voorlopig nog gratis parking trekt heel wat volk van buiten Ternat. Logisch als je weet dat al heel wat gemeenten betalend parkeren invoerden, lang voor Ternat. Het probleem schuift op, zo vreest Dilbeek…
De Ternattenaar die een dag zijn wagen wenst achter te laten in de stationsbuurt koopt een kaart voor 50 Euro. Deze kaart is een gans jaar geldig en geeft het recht om in de stationsomgeving te parkeren. Dit is dus geen toelating om op de NMBS-parking te gaan staan. Het gaat om een zone van 450 meter rondom de stations. Wie verder wil gaan staan als treinreiziger kan nog steeds gratis parkeren, bijvoorbeeld op de parking van Sparta Den Bos. Bedrijven die in deze zone werkzaam zijn dienen normaal parking te voorzien voor hun werknemers. Indien ze toch parking willen voor werknemers die niet in Ternat wonen, betalen ze 350 euro.
Aan het station van Essene-Lombeek wordt het blauwe zone. Dit moet het langdurig wild parkeren tegengaan in deze buurt. Inwoners met 50 Euro-kaart of mensen met een bewonerskaart blijven hier terecht kunnen.

Waar koop ik een kaart?

Wie zo een parkeerkaart van 50 Euro nodig heeft (langdurig parkeren in de buurt van de stations) kan deze bestellen op parkeren.be. Binnen de drie werkdagen wordt deze normaal thuis bezorgd door het parkeerbedrijf. Wie dit niet digitaal wenst te doen, kan hiervoor terecht in een shop in het gemeentehuis. Juiste dagen en openingsuren van deze shop vernemen jullie later.
Voor wie kort wil parkeren in de blauwe zones van Ternat, verandert er eigenlijk niets. 19 februari start de sensibiliseringscampagne die de mensen een maand de tijd moet gunnen om aan het nieuwe systeem te wennen. Overtreders krijgen dan nog geen boete. Let wel op want de regels van de blauwe zone blijven van kracht tijdens deze periode. Vermijd de bijhorende gasboetes, aldus burgemeester Wachtelaer.
Er komt een folder in de bus met alle uitleg en een kaart van de verschillende parkeerzones. Dit moet volledige duidelijkheid geven over de nieuwe regeling. 20 februari volgt er een infovergadering in De Ploter waar je alle vragen kwijt kunt.
Na de invoering wordt het geheel geëvalueerd. Het is ook de bedoeling om de parkeernoden binnen Ternat op deze manier in kaart te brengen. Ternat plant ook overleg met de hogere overheid voor bijkomende, alternatieve parkings die het doorgaand verkeer in Ternat op termijn zouden kunnen verminderen.
Luc Wachtelaer vertelt er graag bij dat het parkeerbedrijf OPC de gemeente jaarlijks 125.000 Euro opbrengst garandeert. Geld dat gebruikt kan worden om te investeren in fietsvoorzieningen die perfect kunnen aansluiten op de fietssnelwegen die Ternat doorkruisen.

foto van Belleman Ternat Johan Van Gestel.
foto van Belleman Ternat Johan Van Gestel.

Eén jaar lage-emissiezone in Antwerpen: is de lucht nu schoner in de koekenstad?

Eén jaar lage-emissiezone in Antwerpen: is de lucht nu schoner in de koekenstad?

Met een lage-emissiezone alleen komen we er niet. Wel in combinatie met minder autogebruik en dat vraagt gedragsverandering. Dit sluit helemaal aan bij de visie van de Fietsersbond.

Eén jaar lage-emissiezone in Antwerpen: is de lucht nu schoner in de koekenstad?

Eén jaar lage-emissiezone in Antwerpen: is de lucht nu schoner in de koekenstad?

Precies een jaar geleden werd in Antwerpen de LEZ ingevoerd. De oudste en dus meest vervuilende voertuigen mogen de stad niet meer in. Wat is het effect op de luchtkwaliteit?

Lees het op: www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/01/31/een-jaar-lage-emissiezone-in-antwerpen–is-de-lucht-nu-schoner-i/

Dit bedrijf bewijst: het kan ook zonder bedrijfswagens

Dit bedrijf bewijst: het kan ook zonder bedrijfswagens

Dit bedrijf bewijst: het kan ook zonder bedrijfswagens

Dit bedrijf bewijst: het kan ook zonder bedrijfswagens

In de ICT-sector deinzen werkgevers niet terug om met bedrijfswagens te strooien. Jonge starters krijgen vaak meteen na het afstuderen een wagen van het bedrijf. Maar bij het Vlaamse consultantbedrijfje Kapernikov kiezen ze resoluut voor alternatieven.

Lees meer op nieuws.vtm.be/binnenland/dit-bedrijf-bewijst-het-kan-ook-zonder-bedrijfswagens

Ontruiming van weesfietsen aan het station van Ternat

Ontruiming van weesfietsen aan het station van Ternat

TERNAT – De NMBS is de fietsen aan station aan het labelen omdat de fietsrekken voor even verplaatst worden naar de andere kant van het stationsgebouw. Op deze manier gaan zij op zoek naar de ‘weesfietsen’

Een weesfiets is een fiets die aan de fietsenstalling aan het station staat en lange tijd niet gebruikt is. De eigenaar is onbekend.
Soms is de fiets door een ongeval onbruikbaar geworden maar vaak is hij opzettelijk achtergelaten. Veelal ontbreken essentiële onderdelen die mogelijk na achterlating zijn verwijderd, zoals een zadel, stuur of wiel. Ze ontsieren het straatbeeld en nemen vaak officiële stallingsplaatsen in.
Verwijdering
Alvorens een weesfiets weggehaald wordt, wordt er vaak een opvallende markering, bijvoorbeeld een groen lint op de fiets aangebracht om de eigenaar te waarschuwen. Als de fiets dan na enkele weken niet is weggehaald, wordt het een weesfiets, die naar het gemeentelijk depot wordt gebracht. De eigenaar van de weesfiets kan zijn fiets terughalen; hiervoor hebben wij een periode van 3 maand vastgesteld.

Bron: Facebook Gemeente & huis Ternat

Vlotte mobiliteit vraagt om ander systeem

Vlotte mobiliteit vraagt om ander systeem

We staan dagelijks met zijn allen in de file en de wegen slibben almaar verder dicht. De files zorgen voor tijdverlies, luchtvervuiling, CO2-uitstoot en veel stress. Hoe kunnen we ons anders organiseren om vlotter op de juiste plaats te raken? Deze korte docu van Changez!laat enthousiaste initiatiefnemers en experten aan het woord over hoe zij de nieuwe mobiliteit zien.

De docu is de derde in een reeks van twaalf. Deze keer gaat het over duurzame mobiliteit. Aan het woord zijn Lieven Jacobs (Critical Mass in Antwerpen), mobiliteitsexpert Kris Peeters, Olivier Pintelon (Wijk Zonder Trein), Cathy Macharis (hoogleraar duurzame mobiliteit), Jeniffer Deneet (Bubble Post) en Koen Baets (Dégage autodelen). Zij vertellen ons hoe ze in plaats van de auto andere manieren naar voren schuiven. Fietsen in de stad, de salariswagen aan de kant schuiven, autodelen, de trein en fietstransport, kunnen zij een volwaardige oplossing bieden voor ons mobiliteitsprobleem?

Ben De Raes: ‘Met redactionele en productionele steun van MO* en Hart boven Hard maken we een reeks van twaalf informatieve en hoopvolle reportages van telkens een kwartier over evenveel prangende sociale en ecologische vraagstukken: van duurzame energie tot werkbaar werk, van wonen tot fiscaliteit en antiracisme. Samen willen deze reportages een landkaart bieden van vele concrete transitie-initiatieven in België: van biologische groenteboeren tot een alternatieve koerierdienst, van decolonize-groepen tot een organisatie die zelf betaalbare woningen bouwt. Hun verhaal wordt ondersteund door het vogelperspectief van experts en is bedoeld voor een breed publiek.’

‘Eén jaar lang, vanaf oktober 2017, wordt elke maand een nieuwe reportage gepost op een nieuw, gratis en online kanaal, alsook door MO* en Hart boven Hard. Iedereen die wil, kan de reportages mee verspreiden.’

Source: www.mo.be/video/vlotte-mobiliteit-vraagt-om-ander-systeem

21/03/2018 – Nationale Applausdag voor fietsers

21/03/2018 – Nationale Applausdag voor fietsers

De Nationale Applausdag voor fietsers viert zijn vijfde verjaardag! Tijdens de ochtendspits op woensdag 21 maart trakteren de Fietsersbond, GRACQ en Bike to Work fietsers over heel het land op een hartverwarmend applaus.

Waarom een Nationale Applausdag voor fietsers?

  • Om de eerste dag van de lente te vieren
  • Om fietsers te feliciteren: ze kiezen voor het slimste en gezondste vervoermiddel
  • Om fietsers te bedanken: ze maken de wereld een stukje leefbaarder en plezanter
  • Om fietsers aan te moedigen: doe zo voort!​
  • Om automobilisten stof tot nadenken te geven: het kan ook anders
  • Om beleidsmakers te tonen: veilige fietsinfrastructuur werkt! Er is een publiek voor en het doet meer mensen fietsen.